Stowarzyszenie SMOK

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybierz wiek uczestnika

Wybór grupy

Dane uczestnika

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKOWANIE WIZERUNKU Wyrażam na rzecz Stowarzyszenia SMOK zezwolenie na wykorzystanie wizerunków moich / mojego dziecka powstałych w związku z działaniami Stowarzyszenia SMOK lub przekazanymi przeze mnie Stowarzyszeniu SMOK, na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie Karate, tańca i Stowarzyszenia SMOK oraz innych działań Stowarzyszenia SMOK zgodnych z jego statutem. Wizerunek mój / mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie / mojego dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka. Wyrażam dobrowolną zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i uaktualnianie przez Stowarzyszenie SMOK danych osobowych zawartych w tym w formularzu w zakresie niezbędny
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Oświadczam, że rozumiem i akceptuję zagrożenia zdrowia jakie płyną dla mnie (mojego dziecka) z uczestniczenia w treningu karate kyokushin i/lub zajęciach tańca z akrobatyką i oświadczam, że mój (mojego dziecka) stan zdrowia umożliwia mi (mojemu dziecku) udział w tego typu zajęciach.